United Brass

United Brass is een fusievereniging. Koninklijke Fanfare De Eendracht uit Everberg vormde zich op het einde van de jaren ’70 van de vorige eeuw om tot een brassband. In diezelfde periode onderging Koninklijke Fanfare Sint-Laurentius uit Veltem-Beisem een gelijkaardige evolutie. Sedert 1982 werken beide amateurverenigingen op muzikaal vlak volledig samen. De artistieke leiding van de samengesmolten brassband kwam in handen van François De Backer, die in Veltem al enige jaren dirigent was. Onder zijn impuls steeg het aantal muzikanten opnieuw tot ongeveer 45. Het muziekaanbod was ondertussen erg ruim geworden. Dat varieerde van een kerstconcert in de kerk tot entertainment tijdens een vakantie aan de Franse Azurenkust of tijdens bierfeesten in het Spaanse Calella, van een aperitiefconcert in Leuven of Luxemburg-stad tot processiemarsen in de Veltemse straten, van het opluisteren van een eucharistieviering of een officiële herdenkingsplechtigheid tot vrolijke Oberbayernse deuntjes en pittige marsmuziek tijdens een dorpsfeest. Af en toe werd het traditionele concert rond een bepaald thema uitgevoerd - bv. muziek in het teken van de film, van Europa, of van bekende 'klassiekers' - of werd een beroep gedaan op een beroemde gastdirigent, zoals Willy Claes of Manu Mellaerts. De traditie om regelmatig aan muziekwedstrijden deel te nemen, werd o.l.v. François De Backer voortgezet. Meestal slaagde onze vereniging erin om zich in eerste afdeling te klasseren. Dit gebeurde opnieuw in 1998 en nogmaals in 2001 tijdens het provinciaal muziektornooi van Vlaams-Brabant te Bierbeek.

In 2001 kreeg de Brassband Veltem-Everberg een nieuwe dirigent: Gaetan La Mela. Hij timmerde in de lijn van zijn voorganger - uiteraard met eigen accenten -  verder aan de bloei van de muziekvereniging. Enerzijds werden tradities bewaard - muzikale medewerking aan lokale dorpsevenementen en -vieringen, stoeten in Leuven en dodenherdenkingen op het eremilitaire kerkhof in Veltem, in de Sint-Martinuskerk te Everberg en in de mijn Bois du Cazier te Marcinelle - anderzijds werden nieuwe wegen bewandeld - concertavonden in samenwerking met grote namen uit het brassbandmilieu zoals de Metropole Brass Band en euphoniumspeler Stef Pillaert, prestigieuze  tuintentoonstellingen ('Beelden en juwelen op den Ijzerenberg') in Winksele en VLAMO-kioskconcerten. Heel succesrijk waren de concerten 'Mooie dagen' met Johan Verminnen en 'Ciao Italia' met tenorzanger Kris Struyven en het gemengde koor Cantate uit Erps-Kwerps en de concertreis naar het Balatonmeer in Hongarije. In 2004 behaalde de brassband o.l.v. Gaetan La Mela een puik resultaat in eerste afdeling tijdens de provinciale muziektornooien van Vlaams-Brabant in Jezus-Eik en Bierbeek.

De noodzaak om behalve op het artistieke ook op het bestuurlijke vlak nog nauwer met elkaar samen te werken, werd steeds groter. Op de algemene ledenvergaderingen van 2005 keurden de (ere)leden en de muzikanten - eerst in Everberg en vervolgens in Veltem - een grondige reorganisatie van de bestuurlijke werking goed. Zo ontstond er een dagelijks bestuur met verregaande beslissingsbevoegdheden, wat maakte dat de gehele brassband efficiënter geleid kon worden. Sindsdien is Florent Moeys de voorzitter van Brassband Veltem-Everberg en Philippe Witpas, Rudi Desie en Frans Smout vervullen respectievelijk de taken van ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Voorlopig blijven de lokale besturen - De Eendracht o.l.v. Florent Moeys en Sint-Laurentius o.l.v. Philippe Witpas - nog voortbestaan. Op het einde van dat jaar verkoos de meerderheid van de muzikanten de nieuwe naam voor de brassband: United Brass. Enkele maanden later werd het nieuwe logo geïntroduceerd.

In 2006 droeg Gaetan het dirigeerstokje over aan Dieter Boffé. Net zoals zijn voorganger lukte het hem om de naam van de brassband alle eer aan te doen: hij kon nieuwe muzikanten – ook van buiten Herent en Kortenberg – rond de koperblaasmuziek verenigen. 2007 was een jubeljaar: De Eendracht vierde haar 150ste verjaardag met solistenconcerten, o.m. met accordeonist Ludo Mariën, met een eucharistie en met 2 feestmaaltijden. In hetzelfde jaar vond de verhuis naar het nieuwe repetitielokaal in Veltem plaats: van de ruimte achter café 'T Rozenhof naar zaal Toverveld in de gelijknamige school aan de Overstraat. Verder kenden ook de concerten 'Brassed Off' en 'De Kerstroos' veel succes. Uitdagingen ging Dieter Boffé niet uit de weg. Heel bijzonder was dan ook de deelname van de brassband aan de provinciale VLAMO-wedstrijd in 2008. United Brass werd in de open categorie, afdeling uitmuntendheid, Vlaams-Brabants kampioen.

Amper een half jaar later werd opnieuw een dirigentenwissel doorgevoerd. Sedert 2009 is Frank Vantroyen de dirigent van United Brass. Onder zijn muzikale leiding ondernam de brassband in juli een concertreis in de Provence. In september participeerde United Brass aan de opening van het nieuwe 30CC-cultuurseizoen op het domein van Abdij Keizersberg in Leuven. Een erg gesmaakt 'Koffieconcert' vond in november 2009 plaats. En Frank Vantroyen bruist van de energie en de ideeën om ook in de toekomst met United Brass verrassend en sfeervol uit de hoek te komen.