De Eendracht

Toen in 1857 enkele burgers uit Everberg een muziekconcert in een naburige gemeente bijgewoond hadden, namen zij zich voor om in hun eigen dorp een fanfare op te richten. Nadat ze voldoende geld bijeengebracht hadden, trokken de stichters van muziekmaatschappij De Vrede naar Brussel om instrumenten te kopen. Hun eerste repetitie was natuurlijk een hele gebeurtenis: muzieknoten kenden de Everbergse muzikanten nog niet, zij speelden louter op het gehoor. Na de aankoop van een grote trommel volgde vlug de eerste muzikale uitstap naar het aloude broederdorp Meerbeek. Geleidelijk leerden de muzikanten noten lezen. Vanaf 1889 werd precies bijgehouden aan welke uiteenlopende activiteiten de vereniging deelnam. Sedert het begin van de 20ste eeuw deed ze dat onder de naam 'Koninklijke Fanfare De Eendracht.' Gedurende minstens 25 jaar verzorgde de fanfare in Everberg jaarlijks een meiboomplanting die met allerlei festiviteiten gepaard ging. Graaf Jan de Merode, erevoorzitter, schonk ieder jaar 3 grote dennenbomen op 1 mei. Die bomen werden door leden van De Eendracht geplant en versierd voor de woningen van de pastoor, de burgemeester en de fanfarevoorzitter. De laatste dag van mei kwamen allen terug om de meibomen af te breken en aan de 3 'overheidspersonen' te geven, terwijl de muzikanten volkse deuntjes bliezen. Daarna werd er getrakteerd en werd er een volksbal gespeeld. Door de Eerste Wereldoorlog verdween deze traditie in Everberg.

Regelmatig ging de muziekvereniging op reis. Zo trok De Eendracht rond de eeuwwisseling meermaals naar Antwerpen en Dinant. Ook muzikaal preseteerde Koninklijke Fanfare De Eendracht bijzonder goed. Tijdens een muziekfestival te Sint-Joost-ten-Node in 1923 behaalde de fanfare een eerste prijs. Na de Tweede Wereldoorlog organiseerde De Eendracht meerdere keren een Vlaamse kermis of een zomerbal in het dorp. De fanfare nam in 1955 deel aan de historische stoet bij de inhuldiging van Ppins Jean de Merode. Sindsdien nodigde de prins als erevoorzitter van Koninklijke Fanfare De Eendracht elk jaar alle muzikanten en leden uit op een nieuwjaarsreceptie in het kasteel van Everberg. In 1982 fuseerde Koninklijke Fanfare De Eendracht met de Koninklijke Fanfare Sint-Laurentius uit Veltem.